главная страница


 

главная  
English  
Deutsch  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ДОКУМЕНТЫ

Уголовный кодекс Украины

Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав

     1. Незаконне   відтворення,   розповсюдження   творів  науки,
літератури і мистецтва,  комп'ютерних програм і баз даних,  а  так
само  незаконне  відтворення,  розповсюдження виконань,  фонограм,
відеограм  і  програм  мовлення,  їх  незаконне   тиражування   та
розповсюдження на аудіо- та відеокасетах,  дискетах,  інших носіях
інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних
прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, -

     караються штрафом  від  двохсот  до  тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними  роботами  на  строк  до
двох   років,   або  позбавленням  волі  на  той  самий  строк,  з
конфіскацією  всіх   примірників   творів,   матеріальних   носіїв
комп'ютерних програм,  баз даних,  виконань,  фонограм, відеограм,
програм  мовлення  та  знарядь  і   матеріалів,   які   спеціально
використовувались для їх виготовлення.

     2. Ті   самі   дії,   якщо  вони  вчинені  повторно,  або  за
попередньою змовою групою осіб,  або завдали матеріальної шкоди  в
особливо великому розмірі, -

     караються штрафом  від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними  роботами  на  строк  до
двох  років,  або  позбавленням  волі  на  строк від двох до п'яти
років, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв
комп'ютерних програм,  баз даних,  виконань,  фонограм, відеограм,
програм  мовлення  та  знарядь  і   матеріалів,   які   спеціально
використовувались для їх виготовлення.

     3. Дії,  передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо
підлеглої особи, -

     караються штрафом  від  п'ятисот  до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести  місяців,
або  обмеженням волі на строк до двох років,  з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк  до
трьох років.

     Примітка.    У    статтях    176   та   177   цього   Кодексу
матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі,  якщо її
розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її
розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян.

в раздел


 

© Copyright 2002 ВАКК

WWW.UACC.ORG.UA