главная страница


 

главная  
English  
Deutsch  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ДОКУМЕНТЫ

Приказ по Киевскому городскому центру социальных служб для молодежи

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДІ

НАКАЗ

25 липня 2003р. N.2/3 м Київ


Про затвердження програми заходів Київського міського центру соціальних служб для молоді спільно з Всеукраїнською асоціацією комп'ютерних клубів.

З метою гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді, захисту їх. конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних і духовних потреб а також з метою профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Програму заходів Київського міського центру соціальних служб для молоді спільно з Всеукраїнською асоціацією комп'ютерних клубів на друге півріччя 2003 - 2004 рік (додаток 1).
2. Відділу соціальної роботи з сім'ями та бездоглядними дітьми (Гаращенко В.І.) спільно з МССС "Центр соціально-психологічної допомоги" (Бажеріна С.І.) здійснювати координацію Програми.
3. Директорам РЦССМ:
3.1. розробити Програму заходів з кожним клубом, який входить до Всеукраїнської асоціації комп'ютерних клубів, які розміщені на території району.
3.2. внести зміни до посадових інструкцій головних спеціалістів, які будуть здійснювати координацію на рівні районів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Київського міського центру соціальних служб для молоді Л.СУК.
Директор К. ШендеровськийПРОГРАМА
заходів між Київським міським центром соціальних служб для молоді спільно з Всеукраїнською асоціацією комп'ютерних клубів
на друге півріччя 2003-2004 року

2003р.

З метою створення соціальних умов життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді* захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних і духовних потреб Київський міський центр соціальних служб для молоді вносить пропозиції до спільної програми заходів Київського міського центру соціальних служб для молоді та Всеукраїнської асоціації комп'ютерних клубів (далі - ВАКК):

1. Спільне проведення на базі комп'ютерних клубів - спеціалізованими соціальними службами "Центр соціальної допомоги сім'ї" та членів ВАКК заходів "Дні сімейного відпочинку".
МССС та РССС "Центра соціальної допомоги сім’ї, ВАКК Постійно.

2. Створення в комп'ютерних клубах умов для психологічної допомоги відвідувачам, профілактики негативних явищ у дітей та молоді. Сприяння з боку працівників клубів соціальним працівникам спеціалізованих соціальних служб "Центр вуличної соціальної роботи", які проводять рейди, або здійснюють соціальний контроль в територіальній громаді.
МССС та РССС "Центра вуличної соціальної роботи”, ВАКК, керівники комп'ютерних клубів. Постійно.

3. Безкоштовне надання членам асоціації допомоги в навчанні дітей та молоді з соціально-вразливих верств населення за направленням центрів соціальних служб для молоді, або за їх зверненням.
КМЦССМ, РЦССМ. ВАКК.
Постійно.

4. Створення в комп'ютерних клубах асоціації інформаційних куточків з матеріалами соціальних служб молоді про місця надання соціальних послуг дітям, молоді, батькам в територіальній громаді м. Києва.
КМЦССМ. РЦССМ, ВАКК. Постійно.

5. Інформування в комп’ютерних клубах молоді про інтернет-ресурси на тему профілактики, куріння, наркоманії та інших негативних явищ серед молоді.
КМЦССМ. РЦССМ, ВАКК.
Постійно.

6. Щоквартальне проведення круглих столів, семінарів для батьків, педагогів, соціальних працівників з питань допомоги молоді при комп’ютерній залежності.
ССС "Центр соціальної допомоги сім'ї", "Центр соціально-психологічної допомоги”, ВАКК.
Постійно.

7. Створення в мережі Інтернет УЕВ сторінки 'Пошта Довіри" для дітей, підлітків та молоді, відвідувачів комп'ютерних клубів та інтернет-кафе, щодо отримання за допомогою електронної пошти соціально-психологічної та консультативної допомоги.
"Центр соціально-психологічної допомоги", ВАКК.
Постійно

4 квартал 2003 року.

8. Здійснювати спільні заходи щодо недопущення- відвідування неповнолітніми інтернет-кафе, інтернет-клубів та комп'ютерних гральних центрів в навчальний час та пізні вечірні години.
РССС "Вулична соціальна робота".
ВАКК.
Постійно.

9. Доступність інформації про санітарно-гігієнічні норми приміщень комп'ютерних клубів та час роботи на комп'ютері ВАКК.
Постійно.

10. Постійне навчання адміністраторів, персоналу комп'ютерних клубів методикам робота з дітьми та підлітками.
ВАКК Постійно.

11. Інформуванні батьків про комп'ютерну залежність та наслідки впливу на психіку дитини РССС "Центр соціально-психологічної допомоги", ВАКК.
Постійно.

12. Розроблення тренінгів та методик щодо роботи з дітьми та молоддю, які мають комп'ютерну залежність.
ССС "Центр соціально-психологічної допомоги", ВАКК.
Постійно.

в раздел


 

© Copyright 2002 ВАКК

WWW.UACC.ORG.UA