На даному етапі розвитку електронного урядування на перший план замість доступності інтернету (що було головним на попередніх етапах) вийшло питання наскільки ефективно населення користується електронними послугами. Світовий банк назвав це «корисністю використання ЕУ (електронного урядування)». Лише високий рівень доступності інтернету та наявність електронних послуг не є критерієм ефективності ЕУ для кардинального поліпшення соціально-економічного статусу населення країни.
Критерій корисності використання ЕУ залежить від того, наскільки часто населення користується електронними послугами замість традиційного оф-лайн контактування з органами влади і є головним критерієм реальної корисності електронного урядування.
Необхідно стимулювати потребу в електронному уряді, це тепер найголовніше. Держава повинна створити розгалужену мережу пропагандистів в тому числі з приватного сектора, які будуть інформувати і навчати людей цінності онлайн-послуг, щоб мотивувати їх користуватися цими послугами та пройти цифрову ідентифікацію. Для цього також необхідно надати відповідні ресурси і стимули для пропагандистів з приватного сектора.
Реалізація та поставка електронних послуг кардинально залежить від здатності людей їх використовувати. З огляду на потенційні соціально-економічні переваги для громадян і держави, слід більше уваги приділяти цифрової ідентифікації громадян та розвитку навичок користування електронними послугами.
Необхідно формувати партнерські відносини між державними, громадянськими і приватними організаціями.
Приклад. Португалія: https: // www. portaldocidadao.pt/home У 2014 році португальський Агентство з модернізації управління запустило ініціативу Citizen Spot. Це розгалужена служба підтримки, яка надає послуги, пов'язані з навчанням широких верств населення користуванню електронними послугами. Агентство планувало запустити 1000 Citizen Spot і охопити всі 278 муніципалітетів на материковій частині Португаліі. В 2018 році їх налічувалося 533. Але, незважаючи на затримки в побудові мережі, ініціатива мала успіх. Вона скоротила витрати за рахунок використання існуючих ресурсів і розподілу витрат між державними і приватними організаціями, які поділяють обов'язки по управлінню Citizen Spot. Люди користувалися точками Citizen Spot близько 320 000 разів з моменту реалізації.
Приклад успішної взаємодії урядових та приватних структур для надання електронних послуг
http://www.xinhuanet.com/english/2018-08/28/c_137423531.htm
Близько десяти років тому діяльність інтернет-кафе в Кенії була фактично зупинена: основним пристроєм, через яке кенійці отримали доступ до Інтернету стали смартфони. Однак, за даними Комунікаційного управління Кенії, кіберкафе зараз знову почали роботу. І це тому, що інтернет-кафе перетворилися на пункти обслуговування уряду. В даний час підприємства є основними місцями, де кенійці отримують навчання для доступу до державних послуг. Деякі з державних служб, доступ до яких громадяни східно-африканського держави отримують через кафе, подають заяви на отримання сертифікатів та інших документів, подачу податкових декларацій, створення кадастрів землі, подачу заяв і продовження водійських прав, отримання віз. Мозес Муті, керуючий інтернет-кафе на сході Найробі, сказав, що більше не боїться, що його бізнес припиниться. «Коли прийшли смартфони, я був глибоко стурбований тим, що мій бізнес помре, тому що клієнти зникли. Потім я взяв кредит і відкрив комерційний пункт для електронних послуг населенню. Це відродило та стабілізувало мій бізнес», - сказав Муті.
Які перешкоди виникають на шляху підвищення «корисності використання ЕУ» в Україні?
Незважаючи на достатньо високий рівень проникнення інтернету в Україні, користування послугами ЕУ залишається вкрай низьким. Населення користується інтернетом здебільшого в побутових та розважальних цілях.. Навіть простіші електронні послуги – сплата комунальних послуг використовуються не більше 20-30 відсотками населення (в залежності від регіону). Основною причиною є складність чи неможливість отримати навички користування послугами ЕУ, відсутність цифрової ідентифікації. Тільки декілька відсотків громадян (не підприємців) мають власний ідентифікуючий цифровий підпис. Без наявності особистої цифрової ідентифікації громадян нормальне надання електронних послуг неможливе.
Рішенням даної проблеми може бути реалізація в Україні проекту створення розгалуженої мережі пунктів надання послуг по навчанню та підтримці широких верств населення користуванню електронними послугами, аналогічно португальському Citizen Spot.
Враховуючи складний економічний стан реалізація такого проекту можлива на основі співпраці державними і приватними організаціями.
Досвід спільного проекту МОН, Представництва ООН в Україні та Всеукраїнської асоціації комп'ютерних клубів "Розвиток доступу до сучасних інформаційно-комунікаційних технологій населення на основі партнерства між школами і комп'ютерними клубами", що був реалізований у 2001-2010 роках, може бути використаний і при реалізації в Україні проекту, аналогічному португальському Citizen Spot.
Потенційними учасниками такого проекту можуть бути не тільки комп’ютерні клуби, але і інші приватні та державні організації, що мають відношення до ІТ-технологій: акредитовані центри сертифікації ключів, ІТ-консалтингові фірми, постачальники ІТ-технологій, бібліотеки та поштові відділення з доступом до інтернет. Таких невеликих центрів консультування , навчання та тренажу для успіху проекту повинно бути більше ніж в Португалії, а саме - декілька тисяч.
Необхідно гаючи часу:
розробити та прийняти нормативний акт (Указу Президента, Постанову уряду) щодо реалізації даного проекту;
розробити методичні рекомендації функціонування центрів консультування , навчання та тренажу;
підготувати відповідну кількість тренерів (приватні організації можуть зайнятись такою підготовкою самостійно за власні ресурси) на основі розроблених методичних рекомендацій.

Голова ВАКК Олександр Бернатович