Кодекс етики членів ВАКК


Кодекс етики призначений для добровільного прийняття членами ВАКК зобов'язань виконувати спеціальні норми професійної діяльності при наданні комп'ютерних послуг населенню України.
Мета прийняття Кодексу - саморегуляція діяльності комп’ютерних клубів України та інформування суспільства про гарантії високого рівня обслуговування клубами - членами ВАКК. Кодекс носить обов'язковий характер і служить підставою для дисциплінарних дій при невиконанні етичних норм.
Норми професійної діяльності членів ВАКК
1. Члени ВАКК повинні надавати послуги населенню з дотриманням вимог законодавства України;
2. Члени ВАКК з особливим тактом і уважністю ставляться до обслуговування дітей і підлітків, не допускають будь-яких неетичних дій стосовно них з боку працівників клубів та відвідувачів. Члени ВАКК у своїх клубах повинні створити систему контролю для запобігання комп’ютерного доступу дітей та підлітків до інформації не призначеної для неповнолітніх;
3. Члени ВАКК усвідомлюють важливість легалізації програмного забезпечення для забезпечення нормальної діяльності, збереження ділової репутації і всіляко сприяють заходам, що проводяться ВАКК для вирішення цієї проблеми;
4. Члени ВАКК не повинні відмовляти клієнтам у наданні професійних послуг по ознаках національності, релігійних переконань, віку і статі;
5. Члени ВАКК інформують інших членів Асоціації про ефективні форми, методи і досвід роботи з метою підвищення ефективності діяльності і професійного рівня;
6. Члени ВАКК повинні здійснювати свою діяльність таким чином, щоб уникнути професійних конфліктів з іншими членами Асоціації;
7. Члени ВАКК зобов'язані бути компетентними з питань, пов'язаних з ринком надання комп'ютерних послуг і послуг доступу до Інтернет;
8. Члени ВАКК повинні надавати об'єктивну інформацію при проведеннні рекламних компаній, виданнях каталогів і інших форм інформування населення;
9. При участі у виконанні проектів ВАКК загальнодержавного масштабу, члени ВАКК повинні суворо дотримуватись строків та умов виконання кожного проекту;
Відповідальність за порушення Кодексу етики
10. Заяви про порушення Кодексу етики розглядаються Радою з питань етики;
11. У випадку підтвердження фактів порушень Кодексу етики, Рада з питань етики може прийняти рішення про громадський осуд члена ВАКК, про відшкодування заподіяних моральних збитків і, у виняткових випадках, виносити питання про його виключення на Загальні збори Асоціації;
Рада з питань етики
12. Контроль за дотриманням Кодексу Етики здійснює Рада з питань етики (далі Рада), яка обирається Загальними зборами у складі голови Ради та чотирьох її членів строком на один рік;
13. Рада в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Асоціації, Кодексом Етики та підзвітна Загальним зборам членів Асоціації;
14. При надходженні скарг про неетичну поведінку членів ВАКК Рада зобов’язана розглянути її, узгодити з Правлінням Асоціації подальші дії, та дати письмову відповідь;
15. Рішення про дії стосовно порушника Кодексу Етики приймаються більшістю голосів членів Ради ВАКК;
16. Перевірка дотримання положень Кодексу Етики здійснюється членами Ради за дорученням Загальних зборів, Правління за згодою Голови Асоціації;
17. Рада звітує про результати проведеної роботи перед Загальним зборам членів Асоціації й інформує членів ВАКК про виявлені типові випадки порушень при здійсненні професійної діяльності. Акти перевірок підлягають затвердженню Загальними зборами членів Асоціації;
18. Члени Ради мають право приймати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Правління та робочих нарадах Виконавчої дирекції Асоціації;
19. Рада зобов’язана вимагати скликання позачергових зборів членів Асоціації в разі виявлення порушень, здійснених членами Асоціації.