Члени Асоціації мають право:
1) брати участь в роботі Загальних зборів членів Асоціації;
2) обирати та бути обраними в керівні органи Асоціації або до складу Ревізійної комісії;
3) вносити на розгляд Загальних зборів та керівних органів Асоціації пропозиції по удосконаленню її діяльності та усуненню недоліків в роботі, з інших питань, що входять в коло діяльності Асоціації та брати участь в їх обговоренні;
4) брати участь в будь-якій діяльності, що ведеться під егідою Асоціації;
5) користуватися послугами Асоціації, одержувати інформацію про її діяльність;
6) використовувати в своїй діяльності емблему Асоціації та вказувати на своїх документах свою належність до Асоціації;
7) вийти зі складу членів Асоціації у встановленому Статутом порядку,
Члени Асоціації мають і інші права, перелік яких хоча і не увійшов до цього Статуту, але закріплений за ними на підставі положень діючого законодавства України,
Права засновників і членів Асоціації в межах її діяльності рівні.

Члени Асоціації приймають на себе зобов'язання:
1) дотримуватись та виконувати положення Статуту, рішення Загальних зборів та керівних органів Асоціації, прийняті в межах повноважень, завдань та функцій Асоціації.
2) брати активну участь у діяльності та управлінні Асоціацією, сприяти вирішенню завдань, які стоять перед нею;
3) утримуватися від діяльності, яка суперечить вимогам чинного законодавства України, досягненню мети та виконанню завдань Асоціації та її членів;
4) своєчасно вносити вступні, членські та інші цільові внески та відрахування у відповідності із Статутом та рішеннями керівних органів Асоціації;
5) своєчасно і в повному обсязі виконувати добровільно прийняті на себе зобов'язання, у тому числі і по цільовим внескам для здійснення спільних робіт і програм, Цільовим внеском є добровільний внесок члена Асоціації, призначений для фінансування конкретних програм, затверджених Правлінням Асоціації і узгоджених із заінтересованими членами;
6) не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації та її членів.